Декларація етичних засад

Всеукраїнської Мережі 

постійнодіючих кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA

 

Ми, учасники Конференції  «Документальні фільми, як інструмент медіапросвіти з прав людини», що відбулася 27-28 березня 2017 року в місті Києві, повідомляємо про створення Всеукраїнської Мережі постійнодіючих кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA (далі – Мережа кіноклубів Docudays UA).

 

Ми погоджуємося з тим, що членами Мережі кіноклубів Docudays UA можуть бути: легалізовані законним шляхом громадські об’єднання, благодійні організації, заклади освіти, культури, пенітенціарної системи, творчі спілки, а також окремі творчі працівники, громадські лідери, працівники освіти та культури, що співпрацюють з Оргкомітетом Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA у справі створення та постійної діяльності кіноклубів на підставі укладених письмових угод про співпрацю.

 

Важливою умовою укладення угод про співпрацю є визнання Декларації етичних засад Мережі кіноклубів Docudays UA її учасниками.

 

Учасники Мережі кіноклубів Docudays UA поширюють свою діяльність на всю територію України, включаючи тимчасово окуповану  Автономну республіку Крим, а також окремі регіони Донецької та Луганської областей.

 

Ми заявляємо про визнання місії фестивалю Docudays UA: створювати можливості для кожної людини в Україні дивитися найталановитіше й найактуальніше документальне кіно з усього світу, сприяти розвитку критичного мислення, формуванню активної громадянської позиції та ставленню до людської гідності як до найвищої цінності. Реалізуючи нашу місію, ми сприяємо популяризації й розвитку документального кіно та підвищенню рівня дотримання прав людини в Україні.

 

Ми заявляємо також про власне прагнення до партнерства з Організаторами Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA: Українською Гельсінською спілкою з прав людини, Громадською організацією «Південь», Благодійною організацією «Фонд милосердя та здоров’я», Центром сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв та Оргкомітетом фестивалю у відповідності до проголошених у цій Декларації етичних засад.

 

Для здійснення означеної місії Мережа кіноклубів Docudays UA здійснює постійну діяльність  кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA розробляє та реалізує інформаційні, освітні та виховні програми; підтримує громадські правозахисні ініціативи; співпрацює з українськими та міжнародними громадськими об’єднаннями, благодійними фондами, органами державної влади та місцевого самоврядування, закладами освіти, культури, пенітенціарної системи, творчими спілками, діячами документального кіномистецтва тощо, поширює досвід партнерських фестивалів документального кіно інших країн.

 

Питання про дотримання етичних засад Мережі кіноклубів Docudays UA розглядаються її робочими зустрічами, які періодично проводяться за участю Оргкомітету та Організаторів Фестивалю Docudays UA.

 

ПРЕАМБУЛА

 

Ми, учасники Мережі кіноклубів Docudays UA:

 

Визнаючи цінності: людської гідності, свободи, універсальності прав людини, верховенства права, гуманного суспільства, демократичної правової держави, культурної спадщини, високого мистецтва, а також поваги до Природи, як першооснови життя Людства;

 

Підтверджуючи власну відданість ідеалам та принципам, проголошеним у Загальній декларації прав людини ООН;

 

Намагаючись зробити свою діяльність більш зрозумілою суспільству, більш свідомою, відповідальною та ефективною;

 

Проголошуємо цю Декларацію етичних засад Мережі кіноклубів Docudays UA та заявляємо про свій намір керуватися нею в повсякденній діяльності. 

 

Мережа кіноклубів Docudays UA та її учасники добровільно погоджуються з тим, що основними етичними принципами їхньої діяльності вважаються:

 • Відповідність власних дій проголошеній меті, цінностям та етичним принципам
 • Незалежність та неупередженість
 • Відповідальність
 • Професіоналізм
 • Активна правозахисна та громадянська позиція
 • Недискримінація
 • Ненасильство
 • Відкритість та прозорість
 • Толерантність
 • Солідарність та доброзичливе співробітництво
 • Ефективне та ощадливе використання ресурсів

1. ПРИНЦИП ВІДПОВІДНОСТІ ВЛАСНИХ ДІЙ ПРОГОЛОШЕНІЙ МЕТІ, ЦІННОСТЯМ ТА ЕТИЧНИМ ПРИНЦИПАМ

 

1.1 Ми діємо у відповідності до проголошеної місії фестивалю Docudays UA, а також у відповідності до спільно визначених світоглядних цінностей та етичних принципів діяльності, проголошених у цій Декларації.

 

2. ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ

 

2.1. Взаємодіючи з державними, політичними, муніципальними, комерційними структурами, ЗМІ, освітніми закладами освіти, культури, пенітенціарної системи, іншими громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями (місцевими, національними та іноземними), ми уникаємо залежності від них - у першу чергу, коли це становить загрозу правам людини, основоположним свободам, задекларованій меті, цінностям та етичним засадам діяльності Мережі кіноклубів Docudays UA.

2.2. Ми незалежні від стереотипів суспільної думки, зокрема, коли вони суперечать задекларованим нею цінностям.

2.3. Ми не є прихильниками та не можемо підтримувати в будь-якій формі жодну політичну партію, політичний блок, політичного або державного лідера, релігійну організацію. Політичні та релігійні уподобання є особистою справою кожної  окремої людини, що бере участь  у діяльності Мережі кіноклубів Docudays UA.

 

3. ПРИНЦИП ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

3.1. Ми усвідомлюємо  обов’язковість дотримання авторських прав, відповідального ставлення до власних обов’язків, прагнемо до виконання взятих на себе взаємних зобов’язань, дотримуємося письмових та усних угод, зокрема, укладених з ГО «Південь».

 

4. ПРИНЦИП КОМПЕТЕНТНОСТІ

 

4.1. Ми постійно прагнемо самовдосконалення та досягнення якнайвищих стандартів якості, свідомо пропагуємо високохудожні зразки документального кіномистецтва.

 

5. ПРИНЦИП АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ПРАВОЗАХИСНОЇ ПОЗИЦІЇ

 

5.1. У власній діяльності ми намагаємося відстоювати активну громадянську та правозахисну позицію правовими та ненасильницькими методами.

 

6. ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ

 

6.1. Ми поважаємо права людини та основні свободи незалежно від раси, кольору шкіри, громадянства, етнічного або соціального походження, майнового або іншого стану, посади, роду і характеру занять, місця проживання, мови, релігії, статі, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, політичних та інших переконань.

 

7. ПРИНЦИП НЕНАСИЛЬСТВА

 

7.1. Ми не пропагуємо та не застосовуємо у своїй діяльності насильницькі дії.

 

8. ПРИНЦИП ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ

 

8.1. Інформація про місію, цінності, цілі, принципи, результати діяльності Мережі кіноклубів Docudays UA та її  учасників відкрита для суспільства.

8.2. Ми відкриті для співпраці та приєднання представників інших громадських та благодійних організацій, творчих спілок та окремих осіб, що поділяють мету, цінності та етичні засади Мережі кіноклубів Docudays UA, а також готові дотримуватися їх у своїй діяльності.

8.3. Мережа кіноклубів Docudays UA та її  учасники регулярно оприлюднюють звіти про свою діяльність.

 

9. ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТІ

 

9.1. Ми поважаємо відмінності в мисленні та творчості партнерів, а також у сприйнятті творів документального кіномистецтва, якщо вони не суперечать міжнародним стандартам прав людини, місії та меті фестивалю Docudays UA.

9.2. Ми уникаємо компрометації партнерів, що співпрацюють у Мережі кіноклубів Docudays UA.

 

10. ПРИНЦИП СОЛІДАРНОСТІ ТА ДОБРОЗИЧЛИВОГО ПАРТНЕРСТВА

 

10.1.  Ми діємо в дусі солідарності та доброзичливого партнерства. Кожен член Мережі кіноклубів Docudays UA працює на зміцнення своєї позитивної репутації, репутації партнерів, колег та фестивалю в цілому – заради реалізації місії і досягнення мети фестивалю Docudays UA.

10.2. Ми прагнемо співпрацювати на засадах довіри, поваги і взаємодопомоги.

10.3. При виникненні конфліктів поміж учасниками Мережі партнерів Docudays UA ми керуємося проголошеними в цій Декларації етичними засадами та прагнемо до розв‘язання конфліктів шляхом діалогу й досягнення компромісу в самій Мережі, аби не завдавати шкоди її репутації.

 

11. ПРИНЦИП ЕФЕКТИВНОГО ТА ОЩАДЛИВОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

 

11.1. Ми намагаємося використовувати фінансові, матеріальні, людські, природні ресурси максимально ефективно та ощадливо, спрямовуючи їх переважно на реалізацію мети. 

Якщо ви бажаєте у своїй повсякденній практиці використовувати колекцію документальних фільмів Міжнародного кінофестивалю Docudays UA, запрошуємо долучитися до мережі постійно діючих кіноклубів медіа-просвіти з прав людини Docudays UA.
Створити кiноклуб
за підтримки