Положення про кіноклуб Docudays UA

Постійно діючий Кіноклуб медіапросвіти з прав людини Docudays UA (надалі – Кіноклуб) створюється на добровільних засадах для проведення регулярних некомерційних показів документальних та навчальних кінофільмів про права людини з освітньою та правопросвітницькою метою.


Кіноклуб може бути як стаціонарний, так і пересувний та тимчасовий. 

 

Стаціонарний – це кіноклуб створений на базі закладу/установи, який має постійну адресу проведення показів.

Пересувний – кіноклуб створений організацією або об'єднанням групи осіб, у яких немає власного приміщення, але є постійна цільова аудиторія. Важливим критерієм є періодичність показів для кожної цільової аудиторії та чіткі адреси проведення показів. 

Тимчасовий – кіноклуб, який створюється на певний проміжок часу на базі тимчасово працюючих закладів/установ з метою роботи із постійною аудиторією (літні табори відпочинку, студентські табори і т. ін.).

 

На підставі цього Положення керівники організацій, або регіональні координатори фестивалю Docudays UA можуть створювати на некомерційних засадах постійно діючі кіноклуби у приміщеннях власних організацій (у тому числі – у школах, училищах, коледжах, технікумах, вищих навчальних закладах, бібліотеках, громадських організаціях).


Рішення про створення кіноклубу ухвалює правління організації (або передбачений статутом інший керівний орган) та надсилає Оргкомітету офіційну заявку. Остаточне рішення про створення Кіноклубу затверджує Оргкомітет фестивалю після участі модератора/керівника кіноклубу в семінарі про права людини та використання документальних фільмів як інструменту медіосвіти.  

Членами кіноклубу можуть бути працівники, волонтери та цільова аудиторія організації (установи), в якій працює кіноклуб, регіональний координатор фестивалю Docudays UA. Завданням кіноклубу медіапросвіти з прав людини Docudays UA є підготовка, організація та проведення некомерційних показів кінофільмів, а також проведення супровідних освітніх та правопросвітницьких заходів: дискусій, зустрічей з авторами та героями фільмів, лекцій, форум-театрів, майстер-класів тощо з метою правового виховання, формування у членів кіноклубу розуміння людської гідності як найвищої цінності. 


Програма кіноклубу формується наступним чином: 80% – зі спеціально створених фестивалем Docudays UA колекцій фільмів для кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA. 


Інші 20% програмного наповнення керівник кіноклубу узгоджує з Оргкомітетом фестивалю. Важливими умовами самостійного програмного наповнення є демонстрація в рамках Кіноклубу лише документальних фільмів та обов’язкова наявність права на демонстрацію фільму, наданого Кіноклубові правовласниками фільму в письмовій формі (Договір про передачу прав або Ліцензійна Угода). Під час проведення Мандрівного кінофестивалю Docudays UA  в регіоні, Кіноклуб може бути однією з локацій проведення показів та обговорень фільмів зі сталою цільовою аудиторією. 

 

Керівник Кіноклубу пропонує теми відеопоказів та дискусій. За сприяння Оргкомітету Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UА запрошує до участі в заходах, що супроводжують показ відеофільмів, цікавих особистостей – громадських діячів, правозахисників, митців, журналістів, активістів громадських організацій, кінорежисерів, героїв фільмів, письменників тощо.

 

Кіноклуб підтримує контакти з Оргкомітетом Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, з регіональними координаторами Docudays UA, з громадськими організаціями, закладами культури, діяльність яких пов’язана з демонстрацією кінофільмів, навчальними та іншими закладами освіти та культури.
Кіноклуб Docudays UA самостійно визначає періодичність своїх засідань, форми роботи та внутрішні процедури ухвалення рішень. 


Демонстрація фільмів і заходи кіноклубу відбуваються лише за адресою діяльності кіноклубу. Демонстрація фільмів із колекцій для кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA не може відбуватися в якості складової частини інших фестивалів, культурних подій та заходів. Винятком є показ фільму з метою промоції діяльності кіноклубу та/або Міжнародного кінофестивалю Docudays UA за умови обов’язкового попереднього погодження з Оргкомітетом фестивалю Docudays UA та наявності прав на демонстрацію фільму від правовласників.

 

В усіх повідомленнях, інформаційних та рекламних матеріалах про демонстрацію фільмів та/або заходи Кіноклуб повідомляє, що показ/захід відбувається в рамках «Кіноклубу медіапросвіти з прав людини Docudays UA» або «Кіноклубу Docudays UA».


Кіноклуб медіапросвіти з прав людини Docudays UA може бути ліквідований або рішенням правління організації, яка його створила, або двома третинами його членів, або рішенням Оргкомітету фестивалю з причин відсутності діяльності протягом більше, ніж півроку, відсутності зворотного зв'язку з Оргкомітетом Docudays UA та/або відсутності звітності про діяльність кіноклубу протягом більше ніж два місяці, порушення прав використання фільмів або через використання кіноклубу для цілей, що суперечать меті й місії фестивалю Docudays UA, або за наявності інших підстав, які Оргкомітет визнає достатніми. 

 


Оргкомітет

Міжнародного фестивалю документального

кіно про права людини Docudays UА 

Якщо ви бажаєте у своїй повсякденній практиці використовувати колекцію документальних фільмів Міжнародного кінофестивалю Docudays UA, запрошуємо долучитися до мережі постійно діючих кіноклубів медіа-просвіти з прав людини Docudays UA.
Створити кiноклуб
за підтримки